not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Lobulär lunginflammation, översikt
   
sivusto123
Lobulär lunginflammation, 40x
   
sivusto123
Lobulär lunginflammation, 400x
   
sivusto123
Keuhko
   

Lobulär lunginflammation

Snitt från lunga. I alveolerna förekommer ett exudat bestående av serum och fibrös inflammatorisk vätska (#) samt neutrofila granulocyter (*). Den lobulära lunginflammationen skiljer sig från brokial lunginflammation genom att det inflammatoriska infiltratet är diffust medan det vid bronkial lunginflammation är fokuserat till brokernas omgivning. Förekomsten av fibrin är också typiskt för lobulär lunginflammation.
H&E.

 

 
 
Accessibility Feedback