not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Lobulär lunginflammation, översikt
   
sivusto123
Lobulär lunginflammation, 40x
   
sivusto123
Lobulär lunginflammation, 400x
   
sivusto123
Keuhko
   

Lobulär lunginflammation

I lungans alveoler förekommer ett exudat bestående av serum och fibrös inflammatorisk vätska samt stora mängder neutrofila granulocyter (*).
40x, H&E.


 
 
Accessibility Feedback