not available not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
Framsida / Organpatologi / Andningsorganen / Lobulär lunginflammation / Lobulär lunginflammation, 400x
bild

Lobulär lunginflammation, översikt
   
Lobulär lunginflammation, 40x
   
Lobulär lunginflammation, 400x
   
Keuhko
   

Lobulär lunginflammation

Kapillärerna i alveolernas mellanväggar är överfyllda med blod (pilspets) och inne i alveolerna ser man ett nät av fibrin (pilar). Detta är typiskt för lobär lunginflammation.
400x, H&E.