not available not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
Framsida / Organpatologi / Andningsorganen / Lobulär lunginflammation / Lobulär lunginflammation, 40x
bild

Lobulär lunginflammation, översikt
   
Lobulär lunginflammation, 40x
   
Lobulär lunginflammation, 400x
   
Keuhko
   

Lobulär lunginflammation

I lungans alveoler förekommer ett exudat bestående av serum och fibrös inflammatorisk vätska samt stora mängder neutrofila granulocyter (*).
40x, H&E.