en fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
Framsida / Organpatologi / Andningsorganen / Lobulär lunginflammation
klass 1

Lobulär lunginflammation, översikt
   
Lobulär lunginflammation, 40x
   
Lobulär lunginflammation, 400x
   
Keuhko
   

Lobulär lunginflammation

Lobär lunginflammation förorsakas av bakterier, vanligtvis pneumokoccer. Hela eller nästan hela lungloben insjuknar. Hög feber hör till sjukdomsbilden. Oftast är inflammationen begränsad till den ena lungloben.