not available not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

Sarkom i glatt muskulatur
   
Sarkom i glatt muskulatur, 40x
   
Sarkom i glatt muskulatur, 200x A
   
Sarkom i glatt muskulatur, 200x B
   
Sileä lihas
   
Kohtu
   

Sarkom i glatt muskulatur

Kärnorna varierar till form och storlek. Inom den röda ringen finns stora atypiska kärnor.
200x, H&E.