not available not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

Sarkom i glatt muskulatur
   
Sarkom i glatt muskulatur, 40x
   
Sarkom i glatt muskulatur, 200x A
   
Sarkom i glatt muskulatur, 200x B
   
Sileä lihas
   
Kohtu
   

Sarkom i glatt muskulatur

Muskelcellkärnorna varierar i form och storlek. Mitoser förekommer rikligt (pilar). Graden av malignitet bestäms av antalet mitoser. Ju fler mitoser desto svårare sarkom.
200x, H&E.