en fi se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

Sarkom i glatt muskulatur
   
Sarkom i glatt muskulatur, 40x
   
Sarkom i glatt muskulatur, 200x A
   
Sarkom i glatt muskulatur, 200x B
   
Sileä lihas
   
Kohtu
   

Sarkom i glatt muskulatur, sileälihassarkooma

Sarkom i livmodermuskulatur som bildar virvlar (pilspetsar). Graden av malignitet bestäms av mängden mitoser.
H&E.