not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Kronisk inflammation (gallblåsa), översikt
   
sivusto123
Kronisk inflammation (gallblåsa), 20x
   
sivusto123
Kronisk inflammation (gallblåsa), 40x
   
sivusto123
Kronisk inflammation (gallblåsa), 400x
   
sivusto123
Sappirakko
   

Kronisk inflammation (gallblåsa)

Snitt från gallblåsa med inflammatoriska celler, främst makrofager, plasmaceller och lymfocyter i alla delar av väggen. I ytskiktet ses dessutom ibland granulocyter.
400x, H&E.


 
 
Accessibility Feedback