not available not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

Kronisk inflammation (gallblåsa), översikt
   
Kronisk inflammation (gallblåsa), 20x
   
Kronisk inflammation (gallblåsa), 40x
   
Kronisk inflammation (gallblåsa), 400x
   
Sappirakko
   

Kronisk inflammation (gallblåsa)

Snitt från gallblåsa med så gott som normalt ytepitel. På vissa ställen är emellertid epitelet skadat och ärrbildning syns. I väggens olika lager förekommer inflammatoriska celler.
20x, H&E.