not available not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
Framsida / Organpatologi / Andningsorganen / Lungemfysem / Lungemfysem, översikt
bild

Lungemfysem, översikt
   
Lungemfysem, 40x
   
Lumgemfysem, 100x
   
Lungemfysem, 200x
   
Keuhko
   

Lungemfysem

Snitt från lunga. Alveolernas väggar har gått sönder, vilket innebär att lungblåsorna har flutit ihop och bildar större håligheter (pilar). Också brokiolerna är förstorade (pilspetsar).
H&E.