not available not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

Lungemfysem, översikt
   
Lungemfysem, 40x
   
Lumgemfysem, 100x
   
Lungemfysem, 200x
   
Keuhko
   

Lungemfysem

Snitt från lunga, där alveolernas väggar gått sönder och lungblåsorna flutit ihop och bildar större håligheter. Alveolsepta har töjt och de verkar sakna blodkärl.
40x, H&E.