not available not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

Lungemfysem, översikt
   
Lungemfysem, 40x
   
Lumgemfysem, 100x
   
Lungemfysem, 200x
   
Keuhko
   

Lungemfysem

Snitt från lunga. I vissa alveoler ser man makrofager (pilar) och i alveolernas väggar förekommer en del inflamatorisk vävnad.
200x, H&E.