not available not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

Carcinom, metastas, översikt
   
Carcinom, metastas, 40x
   
Carcinom, metastas, 100x
   
Carcinom, metastas, 400x
   
Imusolmuke
   

Carcinom, metastas

Bilden visar en metastas (Metastaattista tuumorikudosta) med atypisk körtelstruktur och öar av tumörceller i en lymknuta. Till vänster ses lymfocyter i lymfknutan (Imusolmukkeen lymfosyyttejä). En bindvävskapsel (imusolmukkeen kaseli) omger lymfknutan.
40x, H&E.