not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Carcinom, metastas, översikt
   
sivusto123
Carcinom, metastas, 40x
   
sivusto123
Carcinom, metastas, 100x
   
sivusto123
Carcinom, metastas, 400x
   
sivusto123
Imusolmuke
   

Carcinom, metastas

Bilden visar en metastas (Metastaattista tuumorikudosta) med atypisk körtelstruktur och öar av tumörceller i en lymknuta. Till vänster ses lymfocyter i lymfknutan (Imusolmukkeen lymfosyyttejä). En bindvävskapsel (imusolmukkeen kaseli) omger lymfknutan.
40x, H&E.

 
 
Accessibility Feedback