not available not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

Carcinom, metastas, översikt
   
Carcinom, metastas, 40x
   
Carcinom, metastas, 100x
   
Carcinom, metastas, 400x
   
Imusolmuke
   

Carcinom, metastas

En metastas, som utgått från ett carcinom i mjölkkörtlar, har invaderat en närliggande lymfkörtel. Atypisk körtelstruktur och öar av tumörceller förekommer. Ett stort antal mitoser förekommer, vilket tyder på hög grad av malignitet.
400x, H&E.