not available not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

Hodgkin´s sjukdom
   
Hodgkin´s sjukdom, 40x
   
Hodgkin´s sjukdom, 100x
   
Hodgkin´s sjukdom, 400x
   
Hodgkins sjukdom
   
Imusolmuke
   

Hodgkin´s sjukdom

Cytoplasmat i Reed-Sternberg-cellen (RS-solu) är acidofilt. Cellens två kärnor är spegelvända mot varandra (mirror image = Peilikuvamaiset tumat). Lymfatiska celler (Lymfosyyttejä) av olika mognadsgrad påträffas också.
400x, H&E.