not available not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

Hodgkin´s sjukdom
   
Hodgkin´s sjukdom, 40x
   
Hodgkin´s sjukdom, 100x
   
Hodgkin´s sjukdom, 400x
   
Hodgkins sjukdom
   
Imusolmuke
   

Hodgkin´s sjukdom

Hodgkin´s sjukdom med enkärniga celler av olika former, s.k. Hodgkin´s celler (pil). Pilspetsen visar på en Reed-Sternberg jättecell, som är pyknotisk. Lymfatiska celler av olika typer förekommer också.
100x, H&E.