fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

sivusto123
Hodgkins sjukdom, översikt
   
sivusto123
Hodgkins sjukdom, 100x
   
sivusto123
Hodgkins sjukdom, 400x, A
   
sivusto123
Hodgkins sjukdom, 400x B
   
sivusto123
Hodgkins sjukdom, 400x, C
   
sivusto123
Hodgkin´s sjukdom
   
sivusto123
Imusolmuke
   

Hodgkins sjukdom, Hodgkinin tauti, Hodgkin´s disease, morbus Hodgkin

Hodgkins sjukdom (morbus Hodgkin, lymphogranulomatosis maligna) är en elakartad cancerform, som kännetecknas av att monocyter, plasmaceller, eosinofila leukocyter och fibroblaster samt Reed-Sternbergs celler förekommer i lymfknutorna och i mjälten.

 

 
 
Accessibility Feedback