fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
taso 1

Istukan jatkokehitys

Kolmannen viikon alussa trofoblastille on ominaista sen muodostamat primääriset nukkalisäkkeet, jotka ovat kohdun limakalvoon suuntautuvia ulokkeita. Niiden ydin koostuu sytotrofoblasteista, joita reunustaa monitumaisten synsytiotrofoblastien muodostama solukerros. Sekundääriset nukkalisäkkeet muodostuvat, kun kehityksen jatkovaiheessa mesodermin solut tunkeutuvat primääristen nukkalisäkkeiden ytimeen. Kolmannen viikon loppuun mennessä nukkalisäkkeiden ytimen mesodermisolut alkavat erilaistua verisoluiksi ja pieniksi verisuoniksi muodostaen nukkalisäkkeen kapillaarijärjestelmän.


 
 
Saavutettavuusseloste