not available not available
not available not available not available
www.solunetti.fi
Framsida polku Urinvägssystemet polku Bildning av urin polku Schematisk bild av urinbildning
bild

Schematisk bild av urinbildning

Primärurin bildas i njurkroppen i och med att plasma filtreras ut från blodet i kapillärnystanet (Hi) (glomerulus) till Bowmans kapsel (B). Primärurinen förs till proximal tubulus (PT). Här förändras primärurinens sammansättning genom aktiv (energikrävande) transport. Socker och proteiner reabsorberas ur primärurinen redan i början av proximal tubulus.  I Henles slynga (H) koncentreras urinen genom att vatten förs över till kapillärnätverket, som omges slyngorna. Urinen blir emellertid åter utspädd när den i Henles slyngas uppåtförande del närmar sig distal tubulus (DT). Distal tubulus och samlingsrören (CT) reglerar urinens sammansättning och mängd allt efter behov.

 

 
 
Accessibility Feedback