not available not available
not available not available not available
www.solunetti.fi
Framsida polku Växtanatomi polku Frö polku Tvärsnitt av frö, 2-hjärtbladsväxt
bild

sivusto123
Tvärsnitt av frö, 2-hjärtbladsväxt
   
sivusto123
Tvärsnitt av frö, 1-hjärtbladsväxt
   

Tvärsnitt av frö

Frö från lummeört med frövita (siemenvalkuainen) och s.k. suspensor (alkioripustin).

2. hjärtblad

 
 
Accessibility Feedback