not available not available
not available not available not available
www.solunetti.fi
Framsida polku Växtanatomi polku Frö polku Tvärsnitt av frö, 1-hjärtbladsväxt
bild

sivusto123
Tvärsnitt av frö, 2-hjärtbladsväxt
   
sivusto123
Tvärsnitt av frö, 1-hjärtbladsväxt
   

Tvärsnitt av frö

Ett majskorn med frövita (siemenvalkuainen).
1. koleoptil
2. grodd
3. rotanlag 
4. fröskal
5. aleuroncellager
6. hjärtblad
7. bladanlag

 

 
 
Accessibility Feedback