fi se
1 2 not available
www.solunetti.fi
taso 2

sivusto123
Lihaskäämi pienempi suurennos
   
sivusto123
Lihaskäämi isompi suurennos
   

Lihaskäämi

Lihaskäämit sijaitsevat lihaksen sisällä, tavallisten lihasolujen ympäröimänä. Käämisolutkin ovat lihasoluja, mutta ainoastaan niiden päät ovat supistumiskykyisiä. Lihaskäämi koostuu 2-14 lihassolusta, intrafusaalisolusta, joita ympäröi sidekudoskalvo. Intrafusaalisoluja on kahdenlaisia: nuclear bag fiber ja nuclear chain fiber. Nuclear bag fibereissa on rykelmä tumia lähellä solun keskiosaa. Nuclear chain fiberit ovat pienempiä, ja niiden tumat ovat ketjumuodostelmassa.

 

Lihakseen tulee kahdenlaisia efferentteja hermoja. Alfamotoneuronit hermottavat lihaskäämiä ympäröiviä tavallisia lihasoluja eli ekstrafusaalisoluja. Gammamotoneuronit hermottavat intrafusaalisoluja.

 

Sensoriset hermopäätteet aistivat intrafusaalisolujen keskikohdan venytystä. Ia-ryhmän afferentit hermot kiertyvät sekä nuclear bag-, että nuclear chain-solujen ympärille. II-ryhmän afferentit hermottavat yleensä vain nuclear chain soluja, ja niiden hermopäätteet sijaitsevat perifeerisemmin lähempänä intrafusaalisolun päätä. Intrafusaalisolu voi venyä passiivisesti, ympäröivien ekstrafusaalisolujen venymisen takia, tai kun sen supistumiskykyisiin päihin tulee hermoimpulsseja gammamotoneuronilta. Käämisolujen päiden supistuminen herkistää lihaskäämiä, sillä esivenytetty lihaskäämi reagoi herkästi pieneenkin lisävenytykseen.

 

 
 
Saavutettavuusseloste