fi not available
1 2 not available
www.solunetti.fi
klass 1

sivusto123
Neurohypofys, 1
   

Neurohypofysen

Hypofysens baklob, neurohypofysen, är en förlängning av det centrala nervsystemet, som lagrar och friger molekyler som produceras i hypotalamus. 
Neurohypofysen består av tre delar: 1. pars nervosa, 2. infundibulärstjälken och 3. eminentia mediana.
Pars nervosa är den största delen. Den består av omyeliniserade axoner och nervterminaler. Axonerna kommer från ca 100 000 nervceller, som ligger i hypotalamus. De bildar tillsammans den så kallade hypotalamus-hypofysbanan. Axonterminalerna är palissadformigt anordnade kring närverket av blodkapillärerna i pars nervosa. På detta sätt avviker de från normala nervterminaler, som vätter mot andra nervceller eller mot målceller. Cellkropparna, axonerna och terminarena är fyllda med sekretoriska vesikler. Hypofysens baklob är egentligen inte ett endokrint organ utan en förvaringsplats för neuronala produkter från hypotalamus.

Aivolisäkkeen takalohko, neurohypofyysi, on keskushermoston jatke, joka varastoi ja vapauttaa hypotalamuksen tuottamia molekyylejä. Neurohypofyysin pääosa, pars nervosa, koostuu erittävistä hermosolupäätteistä ja niihin johtavista aksoneista, joilla ei ole myeliinituppea. Näiden noin 100 000 hermosolun solukeskukset ovat hypotalamuksessa ja niiden aksonit muodostavat hypotalamus-hypofyysiradan. Ne ovat hermosolujen joukossa poikkeavia, sillä hermosolupäätteet eivät lopu toisten hermosolujen tai muiden kohdesolujen luokse vaan pars nervosan hiussuoniverkoston lähelle. Niillä on myös muista hermosoluista poiketen eritysrakkuloita koko solun alueella. Aivolisäkkeen takalohko ei ole endokriininen elin vaan pikemminkin varastointitila hypotalamuksen tuottamille hermosolueritteille.

 
 
Accessibility Feedback