fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
Etusivu polku Luu polku Luutuminen
taso 1

Luutuminen

Luu voi syntyä kahdella tavalla, joko suoraan sikiökautisesta sidekudoksesta tai rustoisen mallin kautta. Edellisessä, ns. välittömässä luutumisessa, alkion sidekudoksen eli mesenkyymin solut tiivistyvät jakaantumalla ja erilaistuvat osteoblasteiksi, jotka alkavat tuottaa luumatriksia suoraan sidekudokseen. Välitöntä luutumista tapahtuu esim. kallon peitinluissa ja leukaluissa. Välillisessä luutumisessa mesenkyymisolut erilaistuvat ensin rusto-soluiksi, jotka valmistavat tulevan luun mallin mukaisen rustomuotin. Tämän jälkeen rusto kalkkeutuu ja siihen syntyy luutumistumakkeita, joista luutuminen etenee rustomallin syöpyessä luun tieltä. Luun pituuskasvun ylläpitämiseksi rustoa jää luun kasvuvyöhykkeille.

 
 
Saavutettavuusseloste