fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

sivusto123
Osteoporos, översikt
   
sivusto123
Osteoporos, 40x, A
   
sivusto123
Osteoporos, 40x, B
   
sivusto123
Luu
   

Osteoporos

Med begrppet osteoporos förstås en minskning av mängden benvävnad, utan att själva mineralhalten har gått ner. Det är fråga om en typ av benatrofi, som ökar risken för benbrott. Sekundär osteoporos förekommer både hos män och kvinnor.
Sekundär osteoporos förorsakas till exempel av:
1. immobilisering
2. hormonella förändringar (diabetes eller hyperaktiv bisköldkörtel)
3. läkemedel (kortison).
Makroskopiskt kan man i en röntgenbild konstatera att benets täthet har minskat. Dessutom förekommer osteoporos i närheten av broskytor. Vid obduktion bryts revbenen lätt.

 


 

 
 
Accessibility Feedback