fi se
1 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

Virus

Virus kan infektera så gott som vilka typer av värdceller som helst - allt från bakterier till eukaryota celler.
Virus indelas i tre grupper beroende på värdcellen:
1. bakterievirus
2. djurvirus
3. växtvirus.

Virus varierar mycket i storlek. De minsta virusen - parvovirus - mäter 18-26 nm i diameter medan det största viruset - mimivirus - mäter 400 nm i diameter och är därmed större än de mista bakterierna. Virus är inte synliga i vanligt ljusmikroskop utan kräver elektronmikroskopisk teknik.

Viroider, virusoider och prioner är patogener och påminner starkt om virus. De avviker strukturellt från virus men deras replikationsstrategi liknar virus replikationsstrategi. De är obligatoriska inrecellulära parasiter.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Accessibility Feedback