fi se
not available 2 3
www.solunetti.fi
klass 2

Viroider

Viroider är små (200-400 nt), cirkulära enkelsträngade RNA-molekyler, som är de minsta sjukdomsalstrande enheterna. Viroider infekterar växtceller och förorsakar många allvarliga växtsjukdomar genom att störa cellens normala funktioner.

 

Viroider består av rent RNA. Ingen kapsid omger RNAet. Viroid-RNA bildar en kedja, som via inre basparning vrids mycket tätt. I mitten av kedjan finns den mest konserverade delen, som är av betydelse för replikationen.

I motsats till satellitvirus och virusoider har viroider förmåga att replikera sig själva. Replikationen sker inne i värdcellens kärna. Man känner inte i detalj till hur replikationen går till. Sannolikt sker den genom s.k. rullande-ring-mekanism med hjälp av autokatalytiska brott och självligering, vilket leder till att mogna viroider uppstår. Viroider kodar inte själva proteiner men de har en egen ribotzymliknande enzymatisk aktivitet, som används vid replikationen och vid "klippningen" av de multimera strukturerna.

 

 

 
 
Accessibility Feedback