fi se
not available 2 3
www.solunetti.fi
klass 3

Viroider

 

Man känner inte till varifrån viroider härstammar. Man har två hypoteser:
1. antingen utgör rester från den prebiotiska evolutionen
2. eller så är de extremformer av moderna parasiter.


Viroider förorsakar olika växtsjukdomar. Symtomen kan vara så gott som osynliga (HLVd, hop latent viroid), mycket svaga  (ASSVd, apple scar skin viroid) eller letala  (CCCVd, cadang-cadang coconut viroid). De patogena symtomen anses bero på störningar i cellernas normala metabolism, i synnerhet störningar vid RNA-transkriptionen och vid aktivering av växt homologen till proteinkinas PKR.

Viroirder sprids:
1. via växternas vegetativa förökning,  
2. via insektvektorer
3. genom mekanisk transmission (t.ex. ifall växtceller blivit skadade).
Trots att viroidernas RNA inte skyddas av en kapsid är de på grund av sin litenhet och den hårda sekundära spiralvridningen väl skyddade mot omgivningen.

 

 

 
 
Accessibility Feedback