fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

Flagell

Bakterier rör sig med hjälp av flageller.

Bakterierna kan röra sig på olika sätt. Genom att röra bara på en del av flagellen kan de åstadkomma vändningar.

Bilden visar hur flagellen är fästad i cellmembranet. Den cylinderformade gula delen går igenom hela cellväggen.

Flagellen rör sig som en propeller. Energin till rörelsen fås med hjälp av en elektrokemisk gradient.
Översätt bild: Energiåtgång 256 protoner/varv

 
 
Accessibility Feedback