fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
klass 2

Ljusmikroskopi

Inom ljusmikroskopi använder man olika optiska system. Exempel på sådna är ljusfält-, faskontrast-, differential-interferenskontrastmikroskopi (DIC) eller Nomarski. 

Kontrasten i ofärgade och levande biologiska objekt är vanligen mycket låg. Därför använder man vanligen faskontrastmikroskop (phase-contrast microscope) och differential-interferenskontrastmikroskop (DIC) eller Nomarski när man studerar dem. Båda teknikerna bygger på att ljuset bryts på olika sätt i objektet.

 

Faskontrastmikroskopi hör till rutinerna i de flesta forskningslaboratorier. Med faskontrastmikroskop studerar man levande celler och deras organeller. Med DIC-mikroskopi är kontrasten starkast i gränsområden mellan olika strukturer. Detta ger upphov en tredimensionell bild av objektet. Fördelarna med både faskontrast och DIC-mikroskopi är att man kan studera levande celler och processer, som sker i dem, såsom mitoser, vakuolernas rörelser och cellmigration osv.

 

 

 

 

 

 
 
Accessibility Feedback