fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
klass 3

sivusto123
Framställning av preparat
   

Ljusmikroskopi

Ljusfältmikroskopi  är en typ av ljusmikroskopi, som lämpar sig bäst för preparat med hög kontrast.  Man kan studera hela objekt (whole mounts), såsom levande eller döda objekt t.ex. urdjur. Största delen av växterna och djuren är emellertid för helt stora och för ogenomskinliga för att analysera med ljusfältsmikroskop. Dessa objekt måste först snittas i tillräckligt tunna snitt. Det finns många olika sätt att framställa ljusmikroskopiska snitt. Snitten bör vanligtvis också färgas innan de kan analysesras. 


Med mörkfältmikroskopi belyses provet på ett sådant sätt att endast gränsytorna blir synliga i objektivet. Man ser objekten som klart lysande mot en mörk, nästan svart bakgrund. Med denna metod kan man studera obehandlade celler t.ex. bakterier och encelliga eukaryoter.

 

 

 

 

 

 
 
Accessibility Feedback