fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

sivusto123
Ribosomernas funktion
   
sivusto123
Fria ribosomer
   
sivusto123
Det korniga endoplasmatiska retiklet (rER)
   

Translation

Translationen dvs syntesen av protein efter instruktion från mRNA är en komplicerad process. Den sker i cytoplasman. Translationen kan även kallas "översättning av nukleinsyraspråket till proteinspråket". Innan syntesen av polypeptidkedjan kan starta måste aminosyrorna aktiveras. De kopplas till sin egen transfer-RNA-molekyl med hjälp av en ATP-molekyl. Varje aminosyra har sitt eget specifika enzym för denna aktivering. Enzymet kallas aminoacyl-tRNA-syntas. Translationen börjar  med att mRNA binder till den ribosomens lilla subenheten, som just innan lossnat från den stora subenheten. Därefter kopplas den första aminoacyl-tRNA-molekylen och ribosomens stora subenhet till komplexet. Nu är allt färdigt för proteinsyntes.
Ribosomerna kan fungera fritt i cytoplasman eller vara bundna till det endoplasmatiska nätverkat (RER).

Översätt bild: Aktivering av aminosyror; Translationens start; Polymerisation; Translationens stopp; Veckning och omvandling

Den första aminoacyl-tRNA binds till mRNA:s kod AUG, som är startkoden för polypeptidkedjan och svarar mot aminosyran metionin. Syntesen startar från den s.k. aminoterminalen (N-terminalen). Följande aminosyra fästs vid den första aminosyrans karboxylsyragrupp, vilket leder till att en aminogrupp blir fri. På motsvarande sätt blir en karboxylgrupp fri i andra ändan av polypeptidkedjan (C-terminalen). Fastän syntesen av polypeptidkedjan alltid startar från kodon AUG så börjar inte mRNA-molekylen med detta kodon. Före startkoden finns i mRNA har bl.a. en sekvens, som binder ribosomens lilla subenheten. 

Polymeriseringen fortsätter genom att nya tRNA-molekyler hämtar nya aminosyror till ribosomen i den ordning som bestäms av kodonerna på mRNA. Varje ny aminosyra använder två GTP-molekyler. Med hjälp av denna energi binds aminoacyl-tRNA till ribosomen och ribosomen rör sig längs mRNA. När ribosomen når slutkodonen upphör polymeriseringen av polypeptidkedjan och ribosomen lossnar från mRNA.

Efter polymerisationen måste polypeptidkedjan vecklas ihop till den slutgiltiga tredimensionella konformationen. Vissa proteiner fordrar dessutom att kovalenta bindningar bildas innan de är färdiga för funktion. Detta kallas posttranlationella modifikationer. 

 
 
Accessibility Feedback