fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
Framsida polku Membranens kretslopp polku Det endoplasmatiska nätet polku Det korniga endoplasmatiska retiklet (rER)
klass 2

sivusto123
EM-bild av rER
   

Det korniga endoplasmatiska retiklet (rER)

Det korniga endoplasmatiska retiklet (rER) dominerar i celler, som avsöndrar mycket proteiner såsom bukspottskörtelns celler och plasmaceller. rER består av många platta cisterner. På ytan av cisternerna finns ribosomer, som syns som mörka korn i EM. Dessa korn har gett namn åt rER.

Proteinsyntes sker både på rER och på de fria ribosomerna, som ofta bildar grupper  (polysomer) i cytoplasmat. Den röda ringen i bilden är en receptor, som identifierar en signalpeptid för proteinsyntes. När signalpeptiden binds vid receptorn, öppnas den och ribosomen (blå struktur), som fästs vid rER för in det nybildade proteinet i cisternen.

Signalpeptiden avlägsnas och proteinet får sin tredimensionella form inne i cisternen. Detta sker med hjälp av Grp-proteiner (grp = glucose regulated protein). När ribosomen når mRNAs (grön tråd) slutkod, lossnar den och det färdiga proteinet:
1. avsöndras
2. transporteras till cellmembranen för att blir ett membranprotein
3. transporteras till lysosomer.

 
 
Accessibility Feedback