fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

Ribosomernas funktion

I ribosomens katalytiska centrum fogas amninosyrorna till varandra genom peptidbindningar. 1. Först dissocierar ribosomen i två delar:
a) den lilla subenheten (40S) 
b)  den stora subenheten (60S).
2. Metionin-tRNA (met-tRNA) binds till 40S
3. mRNA för det aktuella proteinet binds till 40S
4. met-tRNA förankras vid startkoden AUG
5. den stora subenheten (60S) associeras till. Komplexet kallas 80s initieringskomplex och är nu färdigt för proteinsyntesen.
6. följande fas i proteinsyntesen kallas elongeringsfasen. En aminoacyl-tRNA binder till den tomma bastripletten intill startkoden (GUA i bilden = koden för Val).
7. en peptidbindning bildas mellan aminosyrorna
8. tRNA lossnar från ribosomen
9. ribosomen rör sig längs mRNA tre baser/per gång (UUU i bilden = Phe)
10. följande tRNA hämtar Phe
11. På detta sätt fortsätter syntesen ända tills en av de tre slutkoderna (UAG i bilden) kommer emot.
12. Vid slutkoden dissocierar ribosomen igen och det nybildade proteinet (Met-Val-Phe-Ala-Val) frigörs.  
   

 

 
 
Accessibility Feedback