not available not available se
1 not available not available
www.solunetti.fi
Framsida / Forskning / Virtuella laboratorier / Utrymmen och arbetssäkerhet
klass 1

Förvaring av kemikalier
   
Farliga ämnen
   
Dragskåp
   
Arbetsskydd
   

Utrymmen och arbetssäkerhet

Laboratorierna är vanligen klart utmärkta. Det är också viktigt att man får veta vilka arbetsuppgifter, som äger rum i laboratoriet innan man går in i det. Detta gäller i synnerhet cellodlingslaboratorier, djurstallar, isotoplaboratorier och laboratorier för molekylärbiologi. Alla dessa laboratorier kräver att man klär på sig skyddsutrustning.  Skyddsutrustningen är till för din egen del (isotoplaboratorier och radioaktivitet) eller för att skydda själva undersökningsmaterialet (DNA, RNA, cell- och vävnadsodlingar, försöksdjur och växter)