fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

sivusto123
TEM-bilder
   

TEM

För transmissionsmikroskopi används förkortningen TEM. Ett glödande tungsten filament, som sänder ut elektroner, fungerar som ljuskälla.

  • när elektronerna passerar genom provet kolliderar en del av dem med elektroner i provets atomer eller med kärnan. Detta leder till att de ändrar riktning eller sprids.
  • de spridda elektronerna leds bort med hjälp av en apertur (bländare).
  • spridningen är störst på de ställen där provet är tättast. Dessa områden kommer att framstå som mörka på den fluorescerande skärmen.  
  • för att bättre kunna särskilja olika delar i provet färgas det. Man använder olika salter av tungmetaller. Detta leder till att kontrasten stiger.
  • man kan fotografera den fluorescerande skärmen.
  • totalförstoringsgraden är i praktiken 250 000 gånger.
  • upplösningen är ungefär 0,2-0,8 nm, ibland når man t.o.m. 0,12 nm. 
  • i högspännings-elektronmikroskop (1000-3000 kV) ökar elektronernas penetrationsförmåga, vilket gör det möjligt att studera tjocka snitt.

 
 
Accessibility Feedback