fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

CDK

Vid sidan av cyklinerna regleras celldelningen också av cyklinberoende kinaser, som kallas CDK (cyclin-dependent kinases). Mängden CDK är rätt så konstant genom hela cellcykeln men de fungerar endast i närvaro av vissa specifika cykliner. CDK fosforylerar målproteiner vid aminosyrorna serin och treonin. Cyklin-CDK-komplexens aktivitet varierar under olika cellcykelfaser.
Aktiviteten påverkas av:
1. syntesen och nedbrytningen av specifika cykliner,
2. fosforylering och defosforylering av CDK
3. specifika inhibitoproteiner, som binder cyklin-CDK-komplex och inhiberar dem.

Det mitotiska cyklinet och CDK, som kodas av Cdc2-genen, bildar ett MPF-komplex, som befrämjar celldelning i alla eukaryota celler från jäst till däggdjur. MPF åstadkommer bl.a. att kärnmembranen bryts ner genom att fosforylera membranens stöjande lamininer.

 

 
 
Accessibility Feedback