fi se
not available 2 3
www.solunetti.fi
klass 2

Frigörelse

 

De flesta lytiska virus (mantellösa virus) förorsakar vid sin frigörelse s.k. lysis av värdcellen (dvs. cellen faller sönder). Mantelvirus frigörs från cellen genom knoppning (eng. budding). Vid knoppningen får virusen en mantel bestående av proteiner och glykoproteiner, som skydar kapsiden. Knoppningen kan i vissa fall vara mycket skadlig för cellen. Så är fallet för paramyxo-, rhabdo-, och togavirus. I andra fall skadar knoppningen inte nämnvärt sin värdcell, som därför kan fortsätta producera nya viruspartiklar i långa tider. Ett exempel på detta är retrovirusen.


När det gäller "knoppande" virus inträffar ihopfogningen, maturationen och frigörelsen samtidigt i cellen. Vissa virus knoppas av från cellmembranet andra från de inre membranerna och kärnmembranet (herpesvirus). Om virus knoppas av från cellmembranet frigörs de samtidigt. Om de knoppas av från de inre membranerna forslas de vidare till ytan och avges genom exocytos. 

 

 

 

 
 
Accessibility Feedback