fi se
not available 2 3
www.solunetti.fi
klass 3

Frigörelse

 

Mantelvirusens knoppning regleras genom en växelverkan mellan virala strukturproteiner och värdcellens komponenter. Strukturproteiner i många mantelvirus samlas ofta i s.k. lipid rafts dvs membranmikrodomäner. Lipid rafts innehåller rikligt med sfingolipider och kolesterol och antas vara viktiga för både ihopfogningen och knoppningen av virus.

När det gäller polära celler frigörs virus antingen vid den apikala ytan  (t.ex. influensavirus) eller vid den basolaterala ytan ( t.ex. Semliki forest virus). Detta är ett exempel på mycket effektiv allokering av virala proteiner inne i cellen. Virus kan också spridas via cell-cell kanaler samt bilda syncytier (bl.a. HIV, varizella zoster virus).

 

 

 

 

 
 
Accessibility Feedback