fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

Cellinjer

Med begreppet cellinje förstår man en cellpopulation som delar sig konstant och vars livstid är oändlig. Cellinjer fås från cancervävnad eller primärcellodlingar, som behandlats med t.ex. kemiska mutagener, strålning eller virus. Cellerna i primärodlingen transformeras och uppför sig som cancerceller.

Transformerade cellinjer är mycket lämpliga för forskning. De delar sig snabbt och de är odödliga. Dessa celler har emellertid egenskaper som avviker från normala celler. Många av dem har t.ex. ett onormalt antal kromosomer och de saknar specialegenskaper. Också deras tillväxtkontroll avviker från det normala och de kan växa utan att fästa vid underlaget. De flesta av dessa cellinjer ger upphov till tumörer ifall de injiseras tillbaka i en värdorganism.
 

En cellinje som isolerats från en människa är den s.k. HeLa. HeLa används i grundforskningen för att studera cellens strukturer, dess DNA och RNA samt proteinsyntesen.


alustaansa kiinnittyneitä soluja

Celler som växer på botten av en odlingsskål

 
 
Accessibility Feedback