fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
klass 1

Svampar

Svamparna utgör en ekologiskt och ekonomiskt mycket mångsidig organismgrupp, som bildar ett eget Kingdom.
Klassifiseringen av svampar är mycket flytande.
Följande förslag till indelning ges i Botanik (2008) av Marie Widén & Björn Widén.
De anger 7 fyla:
1. pisksvampar (Chytridiomycota)
2. kopplingssvampar (Zygomycota)
3. glomeromyceter (Glomeromycota)
4. sporsäcksvampar (Ascomycota)
5. basidiesvampar (Basidiomycota)
6.
slemsvampar (Myxomycota)
7. algsvampar (
Mastigomycota)
För närvarande känner man till ca 100.000 svamparter. Med största sannolikhet finns det fler arter. Det engelska ordet mushrooms hänvisar till våra vanliga matsvampar, som bildar fruktkroppar med sporer. 

Svampar är eukaryota, heterotrofa organismer, som saknar klorofyll. En del svampar bryter ner dött organiskt material, andra lever som symbionter på växter och djur. Svampar har stor ekologisk betydelse. De står för en stor del av nedbrytningen av organiskt material. En del svampar förorsakar växtsjukdomar (rost- och sotsvampar). Vid sidan av den stora ekologiska betydelsen används svampar av människor inom medicinen, bagerinäringen och i bryggerier. Vissa svampar är ätliga.
Bild. Svampar; Mögel; Jäst; lavar och mykorrhiza

 

 
 
Accessibility Feedback