not available se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

Preparation av SEM-preparat

 

näytteenpäällystysyksikkö

SEM-sputterenhet. Kompressorn (1.) åstadkommer ett undertryck i provkammaren (2.).

näytteenpäällystysyksikkö

Sputterkammare.

1. lock 

2. botten

3. provhållare

 
 
Accessibility Feedback