not available se
not available 2 3
www.solunetti.fi
klass 3

sivusto123
Aerob energiproduktion
   
sivusto123
Slätt endoplasmatiskt retikel (sER)
   
sivusto123
Mättade och omättade fettsyror
   

Syntes av fettsyror

Acetyl-CoA-molekylerna, som behövs för fettsyrasyntesen, bildas vid oxidation av pyruvat, som i eukaryota organismer huvudsakligen sker i mitokondrierna.

Vid behov är det möjligt att framställa längre fettsyror utgående från palmitat (16 C). Ett exempel på en förlängd fettsyra är stearinsyra (18 C) (stearat). Denna syntes sker i sER eller mitokondrierna. Utgående från dessa mättade fettsyror är det möjligt att framställa omättade fettsyror vid en oxidation i sER, där det med hjälp av NADPH och cytokrom b5 bildas en dubbelbindning i fettsyran. Däggdjurceller (hepatocyter = leverparenkymceller) förmår bilda en dubbelbindning endast på ETT ställe. Alla andra omättade fettsyror bör däggdjuren få från växtriket. Dessa fettsyror kallas essentiella fettsyror. I växtcellerna sker bildningen av omättade fettsyror på det endoplasmatiska nätverket.
 

 
 
Accessibility Feedback