fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
Framsida polku Cellens sammansättning polku Lipiderna polku Mättade och omättade fettsyror
klass 2

Mättade och omättade fettsyror

Fettsyror indelas i 1. mättade
                          2. omättade
I en mättad fettsyra binder varje kolatom i kolkedjan två vätejoner.
I en omättad fettsyra binder en eller flera kolatomer endast en vätejon. Det leder till att dubbelbindningar mellan kolatomerna uppstår.
De omättade fettsyrorna indelas i: 1. enkelt omättade, som innehåller endast en dubbelbindning.
2. fleromättade, som innehåller många dubbelbindningar.
Djurfetter innehåller mer mättade fettsyror än växtfetterna.

Bilden visar Stearinsyra och Oleinsyra.

Bilden visar två lika långa fettsyror. Den ena av dem, oleinsyran (oljesyra), innehåller en dubbelbindning. Dubbelbindningar gör att kolvätekedjan kröks dvs. den bildar en knyck. De flesta dubbelbindningar åstadkom- mer knyckar i kolvätekedjan. Dubbelbindningarna är viktiga för cellens olika membranerna. Fettsyror med en eller flera knyckar kan inte packa sig lika tätt som raka fettsyror. Ju mer omättade fettsyror desto sämre packar sig fettsyrorna intill varandra. Ett membran med omättade fettsyror är därför mer flexibel och rörlig än ett membran, som främst består av mättade fettsyror.

 

 
 
Accessibility Feedback