not available se
not available 2 3
www.solunetti.fi
klass 2

sivusto123
Fettsyror
   
sivusto123
Fettsyrornas oxidation
   

Syntes av fettsyror

Fettsyror utgör byggstenar för både triacylglycerol och fosfolipider. Syntesen sker huvudsakligen på samma sätt i både prokaryoter och eukaryoter. I de flesta organismer (också däggdjur) sker syntesen av fettsyror i cytoplasman. I växtceller sker denna syntes i kloroplasterna.

Vid oxidationen i samband med energiproduktionen bryts fettsyrorna ned till acetyl-CoA-molekyler, som innehåller 2 kolatomer (2C).
Syntesen av fettsyror startar genom att en kolatom, som tas från koldioxid (CO2), adderas till acetyl-CoA (2C), vilket leder till att malonyl-CoA bildas (3C). Vid följande steg flyttas två kolatomer (2C) från malonyl-CoA till den växande fettsyran och en kolatom (1C) frigörs i form av koldioxid. Bildningen av malonyl-CoA kräver en ATP-molekyl och förlängningen av fettsyran en NADPH-molekyl. Fettsyrakedjan förlängs med 2C i gången och till slut bildas palmitat (palmitinsyra) = en mättad fettsyra, som består av 16 C-atomer.
Den sammanlagda formeln för syntes av palmitat är följande:
8 Acetyl-CoA + 7 ATP + 14 NADPH + 14 H+   ® Palmitat + 8 CoA + 7 ADP + 7PI +

14 NADP+ + 6 H2O

Energin från ATP-molekylerna behövs för att fästa den tredje kolatomen vid malonyl-CoA och NADPH:s reduktionskraft behövs för att reducera dubbelbindningarna i den växande fettsyran.
Översätt bild: acetyl-CoA; malonyl-CoA; fettsyra; fettsyra (längre än 2 kolatomer)

 
 
Accessibility Feedback