fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

Fettsyror

Fettsyror är neutrala kolväten, som har fått sitt "syra"-namn på grund av att de innehåller en karboxylsyra- grupp. Fastän fettsyrorna utgör en av huvudkomponen- terna i cellernas lipidstrukturer förekommer endast en liten del av dem som fria fettsyror i celler och vävnader. Över 100 olika fettsyror har isolerats från mikrober, växter och mikrober.

Fettsyror indelas i 1. mättade
                          2. omättade
I en mättad fettsyra binder varje kolatom i kolkedjan två vätejoner.
I en omättad fettsyra binder en eller flera kolatomer endast en vätejon. Det leder till att dubbelbindning- ar mellan kolatomerna uppstår.
Antalet kolatomer i fettsyrornas kolkedja är ofta ett parigt tal mellan 14 och 22. Bilden visar tre vanliga fettsyror. Oleinsyra (oljesyra) innehåller en dubbelbindning och är därför omättad.

Översätt bilden Palmitinsyra, Stearinsyra, Oleinsyra

Linolensyra utgör 10-20 % av alla fettsyror som binder till triacylglyceroler. Linolsyra och linolensyra hör till våra är s.k. essentiella fettsyror, som måste ingår i däggdjurens föda. Linolsyra och linolensyra förekommer i växtriket. Däggdjur kan inte syntetisera dessa syror själva. I däggdjur är linolensyra utgångspunkten vid bildning av arakidonsyra och prosta- glandin. Prostaglandierna har hormonliknande funktioner i organismen och de deltar i många viktiga fysiologiska funktioner. 

 
 
Accessibility Feedback