fi se
not available 2 3
www.solunetti.fi
klass 2

Prioner

Prioner (proteinaceous infectious particle) är sannolikt patogena proteiner. De förorsakar kroniska, progressiva, letala infektioner i det centrala nervsystemet (CNS).
Prionsjukdomar är bl.a.:
1. scrapie, som förekommer i får och getter
2. Creutzfeldt-Jacobs sjukdom, som förstör CNS i männskan 
3. BSE (bovine spongiform encephalopathy), som är en mycket smittosam sjukdom i nötboskap.
4. TSE  (transmissible spongiform encephalopathies) 
Man tror att de sjukdomsalstrande prionerna beror på att normala proteiner, som finns i friska vävnader, vecklas ihop på fel sätt. Prionsjukdomar anses smitta genom direkt kontakt med infekterad vävnad.


Typiskt for prionsjukdomen TSE är uppkomsten av proteinansamlingar i olika organ (r.ex. njurar, mjälte, lever eller hjärna). Hjärnan blir allt mer svampartad (därav namnet ’spongiform encephalopathies'). Symtomen är olika nervstörningar, bl.a. avvikande rörelsemönster och beteendestörningar. 

Tidigare kunde man inte med säkerhet göra TSE-diagnos på levande djur. Man grundade då TSE-diagnosen på histopatologiska undersökningar. Sedan 2001 han man tagit i bruk nya tester såsom ELISA- och WESTERN blot. Med dessa tester är det möjligt att finna antikroppar mot prioner i hjärnan. 

 

 

 
 
Accessibility Feedback