fi se
not available 2 3
www.solunetti.fi
klass 3

Prioner

Scrapie, som drabbar får och getter, anses bero på ett protein som består av 254 aminosyror. Proteinet kallas PrPSc. Alla däggdjur har i sitt genom en Prnp-gen, som kodar för det normala PrPC-proteinet, som förekommer i nervsystemet. PrPC-proteinet liknar PrPSc-proteinet. Skillnaden mellan den infektiva, patogena formen (PrPSc) och den endogena formen (PrPC) antas bero på förändringar i proteinets konformation. I PrPSc-proteinet förekommer många beta-veck. 

 

När man undersökt prionernas molekylära natur och fysikaliska egenskaper har man upptäckt skillander mellan dem och virus.
I motsats till virus tål prioner lång upphettning (135°C, 18 min.) och betydligt större dos av UV- och joniserande strålning än virus. Behandling med DNAase- och RNAas, som inaktiverar nukleinsyror, inverkar inte på prionernas infektivitet. Däremot är de känsliga för denaturerande kemikalier såsom urea, SDS och fenol. För att förstöra prioner måste man autoklavera med 3 bars tryck, vid 134-137°C under minst 20 minuter.

 

 

 

 

 

 

 
 
Accessibility Feedback